Pozvánka na košt 2018

Zveřejněno: úterý 3. duben 2018 Napsal Miroslav Dajč

Článek z Obecního zpravodaje 2018 I.

Zveřejněno: úterý 3. duben 2018 Napsal Miroslav Dajč

Jaro se nezadržitelně blíží a každý z nás už asi čeká, až vykoukne jarní slunce a příroda se konečně začne probouzet po dlouhé zimě. Pak zahrady, sady a vinice zase ožijí a všem zahrádkářům, sadařům a vinohradníkům začne náročné, ale krásné období.

Před tím mi ale dovolte se krátce ohlédnout do minulosti a připomenout si některé nedávné události.

Tak jako každý rok zahrádkáři uspořádali v pátek 10.11.2017  pro své členy a hosty Svatomartinské otvírání mladých vín. V zahrádkářském areálu se sešli členové Základní organizace ČZS, hosté z řad zastupitelstva a pozvání přijali i členové družebních organizací ze Strážnice, Petrova a Skalice. Úvodní slovo pronesli starosta obce pan Stanislav Tomšej a předseda spolku pan Robert Šrédl. Krátce pohovořil i otec Jacek a ujal se tradičního svěcení mladých vín.

Poté se podávala Svatomartinská husa. Oficiální část byla tímto ukončena a došlo na otevírání mladých vín. Pak se vzájemně koštovalo a chutnalo, srovnávalo a diskutovalo do pozdních nočních hodin.

 

Dne 11.2.2018 proběhla v Sudoměřicích Výroční schůze ČZS. Členové spolku se sešli v areálu "Starý potok", aby zhodnotili činnost v roce 2017 a naplánovali další činnost v roce 2018.  Předseda spolku pan Robert Šrédl zahájil schůzi a na úvod přivítal všechny zúčastněné a hosty. Dále za kontrolní výbor přednesl zprávu pan Petr Brožek a o finančním stavu spolku informovala paní Pavla Kolibová. Informace o činnostech družebních organizací přednesli hosté z družebních spolků. Po projednání všech bodů schůze se podával pozdní oběd, po kterém byla ukončena oficiální část schůze.

Na konci února naplánovali zahrádkáři ze Sudoměřic pro své členy návštěvu rodinného vinařství Víno Hruška. V sobotu 24.2.2018 v odpoledních hodinách se sešli všichni účastníci na křižovatce u statku, odkud byl zajištěn odvoz. Po příjezdu do Blatničky naše členy již vítal pan Hruška ml.. Na začátku prohlídky pan Hruška ml. všem sdělil základní informace o vinařství a zavedl všechny do výrobní haly. Hala plná technologie a velkých tanků na vína nikoho nenechala na pochybách, že vinařství nebude s produkcí cca 800 tis. litrů ročně nijak malé.                Prohlídka pokračovala dále přes technologické prostory, kde byla k vidění plnící linka, filtrace a další technologie, které malovinař nevidí tak často. Další kroky prohlídky vedly do sklepů, kterým vévodily nekonečné řady nerezových nádob a obrovských sudů. Ve sklepě byla připravena pro všechny zúčastněné řízená degustace vína. Přibližně 15 vzorků vín, od lehčích bílých vín až po červená barikovaná vína, bylo na vysoké úrovni. Prohlídka sklepů byla poslední částí prohlídky vinařství. Ze sklepa mířily kroky našich členů již do vyhřátého sklepa s krbem, kde bylo připraveno posezení s občerstvením. Zájezdu se zúčastnilo přibližně 20 členů. Chtěli bychom poděkovat obci Sudoměřice a firmě Milan Horáček za zajištění dopravy.

 

Tyto události jsou již za námi, ale spoustu dalších nás čeká i v roce 2018. V květnu bude spolek zahrádkářů pořádat tradiční Místní výstavu vín, na kterou by Vás chtěli pořadatelé srdečně pozvat.  Pro letošní rok jsou pro návštěvníky připraveny některé drobné změny, které by měly přispět ke spokojenosti všech milovníků vína.

Všichni vinaři mají možnost získat vstupné zdarma. Dostačuje pouze, pokud přispějí na místní výstavu minimálně 4 vzorky vína. Současně každý kdo přispěje minimálně tímto počtem vzorků vín, může získat cenu „Nejlepší kolekce vín“. Tato cena se bude udělovat vinaři, který dodá na výstavu nejlepší vína.

Přijďte v sobotu 19.5.2018 ve 13:00 do Zahrádkářského areálu se pobavit a ochutnat nejlepší vína nejen z naší obce. Jste srdečně zváni.

Zahrádkáři navštívili rodinné vinařství Víno Hruška

Zveřejněno: pondělí 5. březen 2018 Napsal Miroslav Dajč

foto_23

 

Na konci února naplánovali zahrádkáři ze Sudoměřic pro své členy návštěvu rodinného vinařství Víno Hruška. V sobotu 24.2.2018 v odpoledních hodinách se sešli všichni účastníci na křižovatce u statku, odkud byl zajištěn odvoz. Po příjezdu do Blatničky nás již vítal pan Hruška ml.. Na začátku prohlídky nám pan Hruška ml. sdělil základní informace o vinařství a zavedl nás do výrobní haly. Hala plná technologie a velkých tanků na vína nás ihned ujistila, že vinařství nebude s produkcí cca 800 tis. litrů ročně nijak malé.

První vzorky mladých vín přímo z těchto velkých tanků rozvázaly jazyk i těm méně výřečným a už na pana Hrušku padaly otázky a dotazy. Prohlídka pokračovala dále přes stáčírnu vína, kde nás zaujala plnička láhví, filtrace a další technologie, které malovinař nevidí tak často. Další kroky prohlídky poté vedly do sklepů, kterým vévodily nekonečné řady nerezových nádob a obrovských sudů. Sudy staré několik desítek let stále slouží a jsou plné vína. Většina sudů měla objem přes 6000 litrů. "Tomu říkám soudek...", pronesl jeden ze zahrádkářů.

Ve sklepě byla připravena pro všechny zúčastněné řizená degustace vína. V prostředí starého sklepa, přímo mezi sudy s dobrým vínem, co více si přát..? Přibližně 15 vzorků vín, od lehčích bílých vín až po červená barikovaná vína, bylo na vysoké úrovni.
Prohlídka sklepů byla poslední oficiální částí návštěvy vinařství. Ze sklepa mířily kroky našich členů již do vyhřátého sklepa s krbem, kde bylo připraveno posezení s rautem. To už byla diskuse o víně v plném proudu. Každý měl co říci a chtěl se podělit o zážitky z prohlídky a o dojmy z degustace. 

Zájezdu se zúčastnilo cca 20 členů, někteří i se svými manželkami nebo přítelkyněmi.

Chtěli bychom poděkovat obci Sudoměřice a firmě Milan Horáček za zajištění dopravy, rodinnému vinařství Víno Hruška za krásný zážitek a skvělá vína.
Děkujeme a snad někdy zase u Vás. 


Několik fotografii z této velmi zdařené akce naleznete v sekci fotogalerie

Zahrádkáři otvírali mladá vína

Zveřejněno: pondělí 22. leden 2018 Napsal Miroslav Dajč

foto_5

 

Svatomartinské vinařské akce jsou v posledních letech velmi oblíbené. Také zahrádkáři ze Sudoměřic pravidelně každý rok pořádají pro své členy a hosty Svatomartinské otvírání mladých vín.
V roce 2017 se mladá vína v Sudoměřicích otvírala již v pátek 10.11.2017. V zahrádkářském areálu se sešli členové Základní organizace ČZS, hosté z řad zastupitelstva a pozvání přijali i členové družebních organizací ze Strážnice, Petrova a Skalice.

Úvodní slovo pronesli starosta obce pan Stanislav Tomšej a předseda spolku pan Robert Šrédl. Poté  krátce pohovořil otec Jacek a ujal se tradičního svěcení mladých vín. Vína byla tedy posvěcena. Svatý Urbánek snad bude mladým vínům ročníku 2017 přát jen to nejlepší. Ať nám zrají v čistá, aromatická, lahodná vína a přinesou především zdraví a krásné chvíle při posezení v našich sklípcích.

Poté se podávala večeře, jak jinak by tomu mohlo být na Svatého Martina. Ano, byla to husa se zelím a knedlíky. Oficiální část byla tímto ukončena a došlo na otevírání mladých vín. Většina zúčastněných si přinesla vlastní vzorky vín, kterými se každý chtěl "pochlubit". Tak se vzájemně koštovalo a chutnalo, srovnávalo a diskutovalo do pozdních nočních hodin.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo se zasloužil o přípravu této krásné akce, obci Sudoměřice za podporu našeho spolku a v neposlední řadě restauraci  "Na řeznické baště", která připravila Svatomartinské menu.


Několik fotografii z této velmi zdařené akce naleznete v sekci fotogalerie.

Článek z Obecního zpravodaje 2017 III.

Zveřejněno: čtvrtek 12. říjen 2017 Napsal Miroslav Dajč

Horké letní měsíce jsou za námi a pomalu přichází čas, který je pro všechny zahrádkáře, vinaře a jiné pěstitele odměnou za celoroční práci. Je to krásný čas sklizně a vinobraní. Ale předtím mi dovolte, abych Vás mohl seznámit s činností místního spolku ČZS. Vraťme se na začátek léta a připomeňme si Sportovní den pro rodinu, který pořádal Sportovní klub Sudoměřice dne 17.6.2017. Akci pro malé i velké se zúčastnil také ČZS, který připravil pro děti zábavné disciplíny se zahrádkářskou (vinařskou) tématikou. I přes větrné počasí se akce zúčastnilo velké množství dětí i dospělých, kteří vydrželi až do večerní diskotéky. Chtěl bych touto cestou poděkovat pořadatelům za velmi dobrou organizaci akce.

foto

V letních měsících si většina z nás udělá čas na odpočinek a ráda se sejde s přáteli. Jedno takové letní setkání pořádala dne 5.8.2017 družební organizace ČZS v Petrově pod názvem „Den vinařů“. V místním areálu Petrovských Plží vinaři otevřeli své sklepy, kde nabízeli ochutnávky vín a dechová hudba hrála k poslechu i tanci do pozdních nočních hodin. Setkání členů družebních organizací z Petrova, Sudoměřic, Skalice a Strážnice za teplého letního večera bylo velmi příjemné.

foto

Srpnové slunce začalo pomalu zabarvovat hrozny a dle staré tradice se ve Strážnici 19.8.2017 zarážela hora. Družební organizace ČZS ve Strážnici připravila tuto slavnost mezi vinohrady na Hotařské búdě pod kopcem Žerotín. Tradice zarážení hory sahá mnoho století do historie a dle Hotařského práva od „zarazení hory“ nesmí nikdo až do vinobraní vstoupit do vinohradů.

foto

foto

Tato tradiční slavnost je velmi oblíbená a známá. Letos se zúčastnil velký počet návštěvníků, mezi nimiž nechyběl ani premiér České republiky pan Bohuslav Sobotka. Premiér ochutnal vína z traťového koštu, krátce pohovořil s návštěvníky a ochotně se nechal i fotografovat. Před odpoledními přeháňkami se návštěvníci schovali pod připravené stany a přes nepřízeň počasí zůstali i na večerní zábavu s cimbálovou muzikou a dechovou hudbou.

Hrozny na Sudoměřických tratích začaly také dozrávat a proto je nutné si úrodu hlídat. Zahrádkáři ze Sudoměřic tak jako každý rok zveřejnili Plán hlídání vinohradů. Je sice smutné, že musíme své vinice hlídat, ale v dnešní době se najdou nenechavci, kteří kradou úrodu v našich vinicích. Obecně dobrá moravská vína jsou čím dál víc v oblibě a zájem o ně roste. Vinařské akce navštěvuje mnoho turistů a známých osobností. Ne jinak tomu bylo na Strážnickém vinobraní 9.9.2017. Náměstí praskalo ve švech pod náporem milovníků vína a burčáků, které se ochutnávali v místních Víchách. Jednu takovou navštívil i známý rybář Jakub Vágner. Víno je prostě fenomén.

foto

Chvíle strávené v našich zahrádkách, sadech a vinicích jsou pro každého asi balzám na duši. Doba se ale rychle mění a my s ní musíme držet krok. Proto si naše místní organizace ČZS založila webové stránky. Na webové adrese www.zahradkarisudomerice.cz najdete mnoho dalších informací, fotografií a článků o historii i dnešku našeho spolku.

Na závěr bych Vám chtěl poděkovat za Váš čas a popřát Vám krásný podzim a bohatou úrodu.