Kaplička "U Křížných cest"...

Zveřejněno: neděle 24. červen 2018 Napsal Miroslav Dajč

foto_7

Je tomu již 140 let, co byla kaplička „U Křížných cest“ postavena a za tu dobu se toho kolem ní mnoho změnilo. V dobách, kdy se stavěla, žil např. Jules Verne nebo Thomas Alva Edison. Většina z nás kolem různých kaplí a kapliček prochází nebo projíždí téměř každý den, aniž bychom si uvědomovali, že tady stojí dávno před námi a snad tady budou i dlouho po nás.

Kaplička „U Křížných cest“ stojí na návrší pod starými akáty již dlouhá léta a mnoho z nás ji často míjí při cestě do vinohradů. Přestože se o ní v minulosti starali nejen vinohradníci, neměla již delší dobu svatý obrázek. Naštěstí tomu již tak není. Kaplička dostala nový svatý obraz, na kterém je sv. Urbánek, který je patronem vinařů a vinohradníků. Tak snad sv. Urban bude letos nad námi držet ochrannou ruku a úroda ročníku 2018 bude kvalitní a bohatá. Kaplička tak dostala novou „duši“ a snad bude i pro další generace zachována. Fotografie kapličky najdete v sekci fotogalerie

Ondro a Aničko, děkujeme.

Zahrádkáři pořádali „košt“…

Zveřejněno: čtvrtek 14. červen 2018 Napsal Miroslav Dajč

foto_7

Místní výstava vín v Sudoměřicích se letos konala 19.5.2018. Slunečná květnová sobota přímo vybízela k návštěvě některé z kulturních akcí v našem mikroregionu. A že jich bylo v tento den v okolí Sudoměřic opravdu hodně. I tak se Místní výstava vín v Sudoměřicích v této konkurenci neztratila. Svým nekomerčním charakterem a krásným prostředím si zatím vždy našla své návštěvníky. Věřme, že tomu tak bude i nadále.

V letošním roce se podařilo pro návštěvníky shromáždit k ochutnání 340 vzorků vín, z toho 193 bílých, 20 rosé a 127 červených. Vína pocházela nejen od místních vinařů, ale také z mikroregionu Strážnicka, města Skalica a dalších okolních i vzdálenějších obcí. Jsme rádi, že se nám na naši výstavu daří postupně získávat větší počet vzorků vín. Novinkou byla pro tento rok nová cena „vítězná kolekce vín“, kterou získalo jedno z místních vinařství. K tanci i poslechu tradičně hrála do nočních hodin cimbálová muzika Strážničan.

Tímto chceme poděkovat všem organizátorům, vinařům, družebním organizacím a obci Sudoměřice za podporu a pomoc při organizaci této akce. Několik fotografii z této akce naleznete v sekci fotogalerie

Informace o Místní výstavě vín 2018

Zveřejněno: úterý 24. duben 2018 Napsal Miroslav Dajč

Zahrádkáři a vinaři,
v souvislosti s pořádáním Místní výstavy vín 2018 v Sudoměřicích bych Vás chtěl informovat o důležitých skutečnostech.

Termíny
Rozvoz prázdných láhví se uskuteční 28.4.2018 od 09:00 hod.
Svoz vzorků
vín se uskuteční 4.5.2018 od 18:00 hod.
Degustace vín se uskuteční 13.5.2018 od 09:00 hod. na zahrádkářské budově v Sudoměřicích. Prezence proběhne od 08:30 hod.
Výstava vín se uskuteční 19.5.2018 od 13:00 hod. na zahrádkářské budově v Sudoměřicích.

Soutěžní kategorie
Šampion bílých vín     Šampion růžových vín     Šampion červených vín     Vítězná kolekce vín

Pro zařazení do soutěžní kategorie Vítězná kolekce vín je nutné dodat nejméně čtyři různé vzorky vín. Vítězem v této kategorii se stane ten, kdo bude mít nejvyšší průměr ze čtyř nejlepších vzorků v rámci své kolekce.

Vstupné zdarma
Vstupné zdarma na Místní výstavu vín 2018 pro jednu osobu získá každý, kdo dodá na výstavu minimálně čtyři různé vzorky vín.


ČZS Sudoměřice
24. dubna 2018

Pozvánka na košt 2018

Zveřejněno: úterý 3. duben 2018 Napsal Miroslav Dajč

Článek z Obecního zpravodaje 2018 I.

Zveřejněno: úterý 3. duben 2018 Napsal Miroslav Dajč

Jaro se nezadržitelně blíží a každý z nás už asi čeká, až vykoukne jarní slunce a příroda se konečně začne probouzet po dlouhé zimě. Pak zahrady, sady a vinice zase ožijí a všem zahrádkářům, sadařům a vinohradníkům začne náročné, ale krásné období.

Před tím mi ale dovolte se krátce ohlédnout do minulosti a připomenout si některé nedávné události.

Tak jako každý rok zahrádkáři uspořádali v pátek 10.11.2017  pro své členy a hosty Svatomartinské otvírání mladých vín. V zahrádkářském areálu se sešli členové Základní organizace ČZS, hosté z řad zastupitelstva a pozvání přijali i členové družebních organizací ze Strážnice, Petrova a Skalice. Úvodní slovo pronesli starosta obce pan Stanislav Tomšej a předseda spolku pan Robert Šrédl. Krátce pohovořil i otec Jacek a ujal se tradičního svěcení mladých vín.

Poté se podávala Svatomartinská husa. Oficiální část byla tímto ukončena a došlo na otevírání mladých vín. Pak se vzájemně koštovalo a chutnalo, srovnávalo a diskutovalo do pozdních nočních hodin.

 

Dne 11.2.2018 proběhla v Sudoměřicích Výroční schůze ČZS. Členové spolku se sešli v areálu "Starý potok", aby zhodnotili činnost v roce 2017 a naplánovali další činnost v roce 2018.  Předseda spolku pan Robert Šrédl zahájil schůzi a na úvod přivítal všechny zúčastněné a hosty. Dále za kontrolní výbor přednesl zprávu pan Petr Brožek a o finančním stavu spolku informovala paní Pavla Kolibová. Informace o činnostech družebních organizací přednesli hosté z družebních spolků. Po projednání všech bodů schůze se podával pozdní oběd, po kterém byla ukončena oficiální část schůze.

Na konci února naplánovali zahrádkáři ze Sudoměřic pro své členy návštěvu rodinného vinařství Víno Hruška. V sobotu 24.2.2018 v odpoledních hodinách se sešli všichni účastníci na křižovatce u statku, odkud byl zajištěn odvoz. Po příjezdu do Blatničky naše členy již vítal pan Hruška ml.. Na začátku prohlídky pan Hruška ml. všem sdělil základní informace o vinařství a zavedl všechny do výrobní haly. Hala plná technologie a velkých tanků na vína nikoho nenechala na pochybách, že vinařství nebude s produkcí cca 800 tis. litrů ročně nijak malé.                Prohlídka pokračovala dále přes technologické prostory, kde byla k vidění plnící linka, filtrace a další technologie, které malovinař nevidí tak často. Další kroky prohlídky vedly do sklepů, kterým vévodily nekonečné řady nerezových nádob a obrovských sudů. Ve sklepě byla připravena pro všechny zúčastněné řízená degustace vína. Přibližně 15 vzorků vín, od lehčích bílých vín až po červená barikovaná vína, bylo na vysoké úrovni. Prohlídka sklepů byla poslední částí prohlídky vinařství. Ze sklepa mířily kroky našich členů již do vyhřátého sklepa s krbem, kde bylo připraveno posezení s občerstvením. Zájezdu se zúčastnilo přibližně 20 členů. Chtěli bychom poděkovat obci Sudoměřice a firmě Milan Horáček za zajištění dopravy.

 

Tyto události jsou již za námi, ale spoustu dalších nás čeká i v roce 2018. V květnu bude spolek zahrádkářů pořádat tradiční Místní výstavu vín, na kterou by Vás chtěli pořadatelé srdečně pozvat.  Pro letošní rok jsou pro návštěvníky připraveny některé drobné změny, které by měly přispět ke spokojenosti všech milovníků vína.

Všichni vinaři mají možnost získat vstupné zdarma. Dostačuje pouze, pokud přispějí na místní výstavu minimálně 4 vzorky vína. Současně každý kdo přispěje minimálně tímto počtem vzorků vín, může získat cenu „Nejlepší kolekce vín“. Tato cena se bude udělovat vinaři, který dodá na výstavu nejlepší vína.

Přijďte v sobotu 19.5.2018 ve 13:00 do Zahrádkářského areálu se pobavit a ochutnat nejlepší vína nejen z naší obce. Jste srdečně zváni.